2017

Abrahamovo jedinečné potomstvo (Ga 3,16-17)

  • Pavel Steiger

Pravé Abrahamovo potomstvo – Kristus

Čtení z Písma

Galatským 3:16-17

  • Zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Písmo neříká: ‚a potomkům‘, jako by jich bylo mnoho, ale jedná se jen o jednoho: ‚a tvému potomku,‘ a tím potomkem je Kristus. Říkám tedy toto: Zákon, jenž byl dán po čtyřech stech třiceti letech, nemůže zrušit smlouvu již předtím právoplatně potvrzenou od Boha, a tak zmařit to zaslíbení.

Skutky 2:29-31

Zbožný pořádek v Božím domě (1Tm 5,9-16)

Nedejte protivníku příležitost k pomluvám.

Církev není anonymní skupinou lidí, která se občas setkává, ale v podstatě o sobě nic neví. Církev funguje jako rodina. A to je něco, co se bude mimo jiné projevovat velmi praktickým způsobem. Vztah k vdovám a k sirotkům, obecně řečeno – vztah k bezmocným, ukazuje na to, zda zbožnost je pravá a čistá, nebo pokrytecká a falešná.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - 2017