2017

Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10)

Nezměrná cena opravdové zbožnosti

Dneska se podíváme na další aspekt křesťanské zbožnosti – na zbožnost ve vztahu k majetku. Pavel varuje Timotea před lidmi, kteří zbožnost pokládají za prostředek k obohacení, a ukazuje mu, jak nezměrnou cenu má zbožnost, která se spokojí s tím, co má. V závěru tohoto oddílu jde přímo ke kořeni zla – k lidskému srdci.

Text kázání

Zbožnost není na prodej (1Tm 6,3-9)

  • Jaroslav Kernal

Nezměrná cena opravdové zbožnosti

Jaroslav Kernal, Praha 3. září 2017

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Znovu otevíráme Pavlův první list Timoteovi a budeme pokračovat v našem výkladu tohoto listu. Před námi první polovina poslední kapitoly. Budeme číst od druhé poloviny druhého verše až do desátého verše.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - 2017