První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47)

Důsledky události vylití Ducha svatého

Petr z Písma vysvětlil, kdo je Ježíš Kristus. A následuje reakce, ve které se podíváme na tři věci: 1. na moc evangelia, které proměňuje srdce, 2. na důsledky evangelia, když vzniká první společenství křesťanů a 3. na zázrak evangelia.

Text kázání

Osnova kázání: