Texty kázání

Název kázání Kazatelseřadit sestupně Osnova kázání
Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18) Jaroslav Kernal PDF icon 1k1-17-18-osnova.pdf 2017
Ochrana starších v církvi (1Tm 5,19-21) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm5-19-21-osnova.pdf 2017
Důsledky přijetí Božího slova (1Te 2,14-16) Jaroslav Kernal PDF icon 1te2-14-16-osnova.pdf 2016
Jako vůl vedený na porážku (Př 7,1-27) Jaroslav Kernal PDF icon pr7-1-27-osnova.pdf 2017
Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) Jaroslav Kernal PDF icon sk5-30-31-osnova.pdf 2017
Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm5-22-25-osnova.pdf 2017
Žijte jako děti světla (1Te 5,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon 1te5-1-11-osnova.pdf 2016
Ženě učit nedovoluji! (1Tm 2,11-15) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm2-11-15-osnova.pdf 2016
Boží dům (1Tm 3,15) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-15-osnova.pdf 2017
Zbožnost otroků (1Tm 6,1-2) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm6-1-2-osnova.pdf 2017
Vycházející z výsosti (Lk 1,76-79) Jaroslav Kernal PDF icon lk1-76-79-osnova.pdf 2017
Běda! (Ab 2,6-20) Jaroslav Kernal PDF icon ab2-6-20-osnova.pdf 2016
Hospodinův hlas (Ž 29,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon z29-1-11-osnova.pdf 2017
Nepřetržitý zájem o církev (1Te 2,17-20) Jaroslav Kernal PDF icon 1te2-17-20-osnova.pdf 2016
Autobiografie moudrosti (Př 8,1-36) Jaroslav Kernal PDF icon pr8-1-36-osnova.pdf 2018
Chvála Boží svrchovanosti (Ab 3,1-19) Jaroslav Kernal PDF icon ab3-1-19-osnova.pdf 2016
Město na hoře ležící (1Tm 3,14-16) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-15-16-osnova.pdf 2017
Zbožnost není na prodej (1Tm 6,3-9) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm6-2b-10-osnova.pdf 2017
Bankety sokyň (Př 9,1-18) Jaroslav Kernal PDF icon pr-9-1-18-osnova.pdf 2018
Kdo chce být starším… (1Tm 3,1) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-1-osnova.pdf 2017
Duch výslovně praví… (1Tm 4,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm4-1-5-osnova.pdf 2017
Bojuj dobrý boj víry (1Tm 6,11-21) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm6-11-21-osnova.pdf 2017
Povzbuzení ve víře (1Te 3,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon 1te3-1-5-osnova.pdf 2016
Církvím v Galacii (Ga 1,1-2) Jaroslav Kernal PDF icon ga1-1-2-osnova.pdf, PDF icon l01-ga1-1-2.pdf 2018
Nádhera Kristovy církve (1Te 5,12-15) Jaroslav Kernal PDF icon 1te5-12-15-osnova.pdf 2016

Stránky