Texty kázání

Název kázání Kazatelseřadit sestupně Osnova kázání
Zbožný pořádek v Božím domě (1Tm 5,9-16) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm5-9-16-osnova.pdf 2017
Opravdová služba (1Te 2,1-6) Jaroslav Kernal PDF icon 1te2-1-6-osnova.pdf 2015
Svěžest pro tvé kosti (Př 3,1-35) Jaroslav Kernal PDF icon pr3-1-35-osnova.pdf 2017
Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31) Jaroslav Kernal PDF icon j20-1-31-kristovo-slavne-vzkriseni-osnova.pdf 2016
Budiž proklet! (Ga 1,8-9) Jaroslav Kernal PDF icon ga1-8-9-osnova.pdf 2018
Boží ruka v událostech kolem nás (Ab 1,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon ab1-1-11-osnova.pdf 2016
Bojuj dobrý boj (1Tm 1,18-20) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm1-18-20-osnova.pdf 2016
Pokorný pastýř (1Tm 3,6-7) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-6-7-osnova.pdf 2017
Bůh je naše útočiště (Ž 46,1-12) Jaroslav Kernal PDF icon z46-osnova.pdf 2017
Především střez a chraň své srdce (Př 4,1-27) Jaroslav Kernal PDF icon pr4-1-27-osnova.pdf 2017
Vaše posvěcení (1Te 4,1-8) Jaroslav Kernal PDF icon 1te4-1-8-osnova.pdf 2016
Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm2-1-2-osnova.pdf 2016
Schopný pastýř (1Tm 3,1-7) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-1-7-osnova.pdf 2017
Podpora starších církví (1Tm 5,17-18) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm5-17-18-osnova.pdf 2017
Pastýř Izraele (Mi 5,1.3) Jaroslav Kernal PDF icon mi5-1-osnova.pdf 2015
Vaše ambice (1Te 4,9-12) Jaroslav Kernal PDF icon 1te4-9-12-osnova.pdf 2016
Lék ničivější než nemoc (Ab 1,12-2,1) Jaroslav Kernal PDF icon ab1-12-2-1-osnova.pdf 2016
To je dobré a vítané u Boha (1Tm 2,3-7) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm2-1-7-osnova.pdf 2016
Sloup a opora pravdy (1Tm 3,8-15) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-8-15-osnova.pdf 2017
Láskyplná služba (1Te 2,7-12) Jaroslav Kernal PDF icon 1te2-7-12-osnova.pdf 2015
Raduj se z ženy svého mládí (Př 5,1-23) Jaroslav Kernal PDF icon pr5-1-23-osnova.pdf 2017
Vaše povzbuzení (1Te 4,13-18) Jaroslav Kernal PDF icon 1te4-13-18-osnova.pdf 2016
O kříži před křížem (Ž 22,1-32) Jaroslav Kernal PDF icon z2-osnova.pdf 2018
Růst ve zbožnosti (1Tm 2,8-10) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm_2-8-10-osnova.pdf 2016
Moc Božího slova (1Te 2,13) Jaroslav Kernal PDF icon 1te_2-13-osnova.pdf 2016

Stránky