Texty kázání

Název kázání Kazatelseřadit sestupně Osnova kázání
Moc Božího slova (1Te 2,13) Jaroslav Kernal PDF icon 1te_2-13-osnova.pdf 2016
Miluj bližního svého - negativ (Př 6,1-35) Jaroslav Kernal PDF icon pr6-1-35-osnova.pdf 2017
Zjevené evangelium (Ga 1,10-12) Jaroslav Kernal PDF icon ga1-10-12-osnova.pdf 2018
Spravedlivý z víry bude živ (Ab 2,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon ab2-1-5-osnova.pdf 2016
Růst ve zbožnosti (1Tm 2,8-10) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm_2-8-10-osnova.pdf 2016
Ochrana starších v církvi (1Tm 5,19-21) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm5-19-21-osnova.pdf 2017
Důsledky přijetí Božího slova (1Te 2,14-16) Jaroslav Kernal PDF icon 1te2-14-16-osnova.pdf 2016
Jako vůl vedený na porážku (Př 7,1-27) Jaroslav Kernal PDF icon pr7-1-27-osnova.pdf 2017
Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16) Jaroslav Kernal PDF icon ga1-13-16-osnova.pdf 2018
Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18) Jaroslav Kernal PDF icon 1k1-17-18-osnova.pdf 2017
Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm5-22-25-osnova.pdf 2017
Žijte jako děti světla (1Te 5,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon 1te5-1-11-osnova.pdf 2016
Ženě učit nedovoluji! (1Tm 2,11-15) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm2-11-15-osnova.pdf 2016
Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) Jaroslav Kernal PDF icon sk5-30-31-osnova.pdf 2017
Zbožnost otroků (1Tm 6,1-2) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm6-1-2-osnova.pdf 2017
Vycházející z výsosti (Lk 1,76-79) Jaroslav Kernal PDF icon lk1-76-79-osnova.pdf 2017
… a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24) Jaroslav Kernal PDF icon ga1-16-24-osnova.pdf 2018
Běda! (Ab 2,6-20) Jaroslav Kernal PDF icon ab2-6-20-osnova.pdf 2016
Hospodinův hlas (Ž 29,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon z29-1-11-osnova.pdf 2017
Boží dům (1Tm 3,15) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm3-15-osnova.pdf 2017
Nepřetržitý zájem o církev (1Te 2,17-20) Jaroslav Kernal PDF icon 1te2-17-20-osnova.pdf 2016
Autobiografie moudrosti (Př 8,1-36) Jaroslav Kernal PDF icon pr8-1-36-osnova.pdf 2018
Zachování pravdy evangelia (Ga 2,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon ga2-1-5-osnova.pdf 2018
Chvála Boží svrchovanosti (Ab 3,1-19) Jaroslav Kernal PDF icon ab3-1-19-osnova.pdf 2016
Zbožnost není na prodej (1Tm 6,3-9) Jaroslav Kernal PDF icon 1tm6-2b-10-osnova.pdf 2017

Stránky