Nádhera Boží svrchovanosti (Da 1,1-2)

Úvod do knihy Daniel

Z prvních dvou veršů můžeme vyčíst hlavní téma celé knihy Daniel – a tím je Boží svrchovanost. Rozdělil jsem to na tři části, podtémata, s nimiž se neustále setkáváme v knize Daniel – Boží svrchovanost nad jednotlivci, nad národy i nad celými lidskými dějinami.

Text kázání

Osnova kázání: