Nade všechno vyvýšený Bůh (Gn 1,1-5)

Žijte jako děti světla!

Z dnešního textu si ukážeme jenom tři věci, které nám o Bohu říká prvních pět veršů – uvidíme, jak od samotného počátku Bůh tvoří, dále uvidíme, jak Bůh zjevuje – a podíváme se více na to, co všechno o sobě Bůh zjevuje – a nakonec si všimneme, jak Bůh odděluje.

Text kázání | Video

Osnova kázání: