Koho máme poslouchat? (Sk 4,1-22)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet!

Zástupy poslouchaly apoštoly, a mnozí z těch, kdo poslouchali, byli díky tomu spaseni. Velerada neposlouchá apoštoly, ale hledá jen cestu, jak je umlčet. Apoštolové se ptají, koho je třeba poslouchat: Boha nebo lidi?

Text kázání

Osnova kázání: