Pavel Borovanský

Pravda (2J 2-3)

Pravda je prostředím i cílem křesťanského života

Jsme zrozeni slovem pravdy. Jsme zrozeni z pravdy a jsme zároveň ovocem, nebo úrodou pravdy. Proto naše nová srdce pravdu znají, milují a žijí. Milovaní, skutečný křesťan nemůže žít bez pravdy. Bez pravdy, kterou může nalézat, čerpat a přijímat pouze na jednom místě. Pouze v Písmu! 

Text kázání

Pravda (2J 2-3)

  • Pavel Borovanský

Pravda je prostředím i cílem křesťanského života

2 Janův 1:2-3 Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky: Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.

 

Vyvolené a jejím dětem (2J 1)

  • Pavel Borovanský

Pravda je základem křesťanského života

Pavel Borovanský, Praha 22. ledna 2017

2 Janův 1,1-3 Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji - a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky: Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.

Vyvolené a jejím dětem (2J 1)

Pravda je základem křesťanského života

Tam, kde se nerozlišuje a kde není základem vztahů mezi křesťany pravda, tam jde většinou jen o prázdný sentiment a pocity, které nemají žádného pevného základu a jejichž cílem je náboženské uspokojení člověka, ne Boží sláva. Pravda je tedy základem, který dává lásce růst, určuje její hranice a v důsledku toho i meze křesťanské jednoty.

Text kázání

Nedejte se přimět k neposlušnosti, nebojte se! (1Pt 3,5-6)

Dvě větve lidského rodu, aneb jednáte-li dobře

Petr nás učí následovat Krista navzdory padlému charakteru světa, který se zákonitě musí projevovat vzpourou a hříchem. Tento mravní imperativ máme následovat ve vztahu k vládám ve světě, k nadřízeným na pracovišti, k rodinným příslušníkům, kteří jsou nad námi, i k autoritám v církvi. Máme mu zůstat věrní i v okamžiku, kdy se padlý charakter světa obrátí proti nám samotným a bude na nás pácháno bezpráví.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Borovanský