Marcus Denny

Večeře Páně: To čiňte na Jeho památku (Mk 14,22-25)

Poslední večeře Pána s učedníky

Když jedli, vzal chléb, požehnal. lámal a dával jim se slovy: "Vezměte, toto jest mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: "Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu píti nový kalich v Božím království." 

Hledání štěstí (Ž 119,1-8)

Blahoslavený je ten...

Nejdelší kapitola v Bibli je báseň o Božím slově. Toužíme po tom, abychom byli šťastní, aby lidé kolem nás byli šťastní. Hledáme štěstí, děláme všechno pro to, abychom nalezli štěstí, radost a spokojenost. Svět už dokázal, že každý zdroj štěstí, je prázdný. Skutečný zdroj štěstí je v Hospodinu a jeho Slově.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Marcus Denny