Karel Trnka

Kdo v slzách zasévá, s plesáním bude sklízet (Ž 6,1-11)

  • Karel Trnka

Hospodin vyslýchá modlitby svatých

Karel Trnka, Praha 13. prosince 2020

Požehnané ráno, bratři a sestry, máme znovu tu výsadu, že můžeme otevřít knihu Žalmů a nechat se proměňovat Božím Slovem! Dnes je před námi 6. Žalm, jenž byl ve středověku jedním ze sedmi, které tehdejší církev označovala jako „Žalmy kající“. V nich můžeme vidět, jakým způsobem Bůh kázní svůj lid.

Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště! (Ž 2,1-12)

Proč se pronárody bouří?

V našem dnešním textu se zaměříme na důsledek lidského hříchu: Univerzální pandemii hříchu, která se projevuje spiknutím národů a jejich vládců proti Hospodinu a Jeho pomazanému králi. Ukážeme si, že oním pomazaným králem není nikdo jiný než Pán Ježíš. A že i přes veškerou lidskou opozici, Boží odvěký plán ustanovit svého Syna dědicem všeho a všech, obstojí!

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Karel Trnka