Karel Trnka

Bůh zjednává právo pronásledovanému (Ž 7,1-18)

  • Karel Trnka

Hospodin je spravedlivý!

Karel Trnka, Praha, 24. ledna 2021

Pokojné ráno, bratři a sestry, setkáváme se znovu u Božího Slova a máme před sebou dnes 7. Žalm. Ten svým tématem navazuje na předchozí dva žalmy a vrací nás znovu do Davidovy modlitební komůrky, kde budeme společně poznávat, jakým způsobem získává vítězství ve svém Bohu. Byť je téma posledních 3. žalmů stejné – téma modlitby, přesto jsou zde i zjevné rozdíly, na které se můžeme více zaměřit.

Kdo v slzách zasévá, s plesáním bude sklízet (Ž 6,1-11)

  • Karel Trnka

Hospodin vyslýchá modlitby svatých

Karel Trnka, Praha 13. prosince 2020

Požehnané ráno, bratři a sestry, máme znovu tu výsadu, že můžeme otevřít knihu Žalmů a nechat se proměňovat Božím Slovem! Dnes je před námi 6. Žalm, jenž byl ve středověku jedním ze sedmi, které tehdejší církev označovala jako „Žalmy kající“. V nich můžeme vidět, jakým způsobem Bůh kázní svůj lid.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Karel Trnka