Karel Trnka

První list Janův

Úvodní komentář

V dnešním úvodu k Prvnímu listu Jana se podíváme na nějaké základní informace o daném listu, také se zaměříme na jeho autora, kterého si představíme v 1. bodu. Ve 2. bodu pak společně projdeme celý list a řekneme si, co jednotlivé kapitoly učí. To vše shrneme a aplikujeme do našich životů v rámci 3. bodu našeho kázání.

Text kázání | Video

První list Janův

  • Karel Trnka

Úvodní komentář

Karel Trnka, Praha 1. května 2022

Položme si základní otázku na úvod: Co vlastně máme před sebou? Je 1. list Janův dopis, kázání či něco jiného? Není nad to začít úvodní komentář tím, že zpochybníme ihned na začátku, zda-li jde vůbec o dopis či epištolu. Jsou zde totiž jistá specifika, jež vedou i řadu učenců právě k tomuto závěru: „První Janův dopis vlastně není dopisem!

Co má dělat spravedlivý, když se základy hroutí? (Ž 11,1-7)

Hospodin zkoumá lidské syny

David se znovu ocitá pod útokem svévolníků a utíká k Hospodinu na Jeho horu, a přitom je vystaven posměškům, ale i hrozbě fyzického násilí. Uprostřed této výhně nám ovšem předkládá nám důležitou otázku a dává nám i odpověď. Co má dělat spravedlivý, když se základy hroutí?

Text kázání | Video

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Karel Trnka