Jaroslav Kernal

Modlitba za Boží jednání (1Te 3,11-13)

… jak by nám spolu s ním nedaroval všechno?

Dnešní text je znovu modlitbou. Pavel se modlí za Boží dílo, Boží jednání v životech křesťanů – nejprve se modlí za Boží vedení ve svém vlastním životě, aby ho Bůh znovu dovedl do Tesaloniky a dále se modlí za to, aby Boží dílo v životech Tesalonických pokračovalo a byli posvěcováni a zachováni ve svatosti až do příchodu Pána Ježíše Krista.

Text kázání

Usilujte zachovat jednotu Ducha (Ef 4,3)

  • Jaroslav Kernal

Biblické ekumenické pouto

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 13. března 2016

Pokoj vám a milost, milí svatí. Bůh nám dal tuto velikou příležitost, že jsme se dnes mohli sejít na společném shromáždění tří sborů, abychom se navzájem povzbudili a pobídli k horlivějšímu následování Krista, abychom společně uctívali Boha a sloužili jeden druhému v lásce. Uctívání není jenom společný zpěv, ale je to všechno, co děláme – modlitby, čtení Písma, společenství, Památka Páně i kázání Božího slova – tím vším máme uctívat našeho Pána. Pojďme teď do Písma, abychom uctívali našeho Boha tím nejlepším nástrojem, který nám dal – Jeho slovem. Uctíváme Boha, když Boží slovo vykládáme, uctíváme ho, když nasloucháme výkladu, uctíváme Boha, když s pokorou a bázní aplikujeme Boží slovo do svých vlastních životů.

Povzbuzení ve víře (1Te 3,1-5)

  • Jaroslav Kernal

… zdali naše námaha nebyla marná

Jaroslav Kernal, Praha 21. února 2016

Dobré dopoledne. Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Pokračujeme v našem výkladu listu Tesalonickým a dostáváme se do třetí kapitoly tohoto listu. Pavel zde mluví o tom, jak se jeho zájem o církev projevil v konkrétním jednání. Z našeho dnešního textu si ukážeme Pavlův obětavý zájem o církev, uvidíme, jak důležité je povzbuzování a napomínání církve – a tím mám na mysli samozřejmě také jednotlivé křesťany – ve víře a nakonec spolu s církví v Tesalonice přijmeme ujištění ve víře. Budeme číst 1Te 3,1-5.

Nepřetržitý zájem o církev (1Te 2,17-20)

  • Jaroslav Kernal

Apoštol Pavel jako duchovní sirotek

Jaroslav Kernal, Praha 7. února 2016

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Jsem moc vděčný za to, že se po delší době znovu vidíme. S některými z vás jsem se viděl průběžně, ale s dalšími nikoliv a tak jsem znovu povzbuzen tím, že jsme se dnes společně sešli, abychom uctívali našeho Boha skrze výklad Jeho slova.

Budeme dnes pokračovat v našem výkladu prvního Pavlova listu do Tesaloniky. Máme před sebou závěr druhé kapitoly – 1Te 2,17-20.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jaroslav Kernal