Ježíš je světlo světa

Jaroslav Kernal

  • Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka ... (J 1,9)

Jan nazývá Ježíše světlem. Světlo nejde spoutat a dělat si s ním, co se vám zlíbí. Tak je to i s Pánem Ježíšem Kristem. On je pravým světlem. Komentátor z 19. století J. C. Ryle ve svém komentáři k Janovi uvádí čtyři věci o tomto světle:

1. Ježíš je pravdivé světlo, světlo, které neklame. Vzpomeňte si, co říká Písmo o Satanovi – převléká se za anděla světla. To je klamavé světlo, které chce člověka svést, je to lživé světlo. Ale Ježíš je Pravda, pravdivé Světlo. Není v něm nejmenší lži, není v něm žádná záludnost, temnota, pokřivení.

2. Ježíš je opravdové světlo, skutečné. Toto světlo kontrastuje se stíny starozákonních obětí, obřadů a svátků. Pro lidi z doby Starého zákona byly tyto stíny světlem, ale nyní přišlo opravdové světlo, které zahání a zneviditelňuje každý stín. Falešné učení se snaží lidem říci, že má nějaké světlo, kterým může osvítit, osvětlit, vysvětlit Ježíše. Ale Ježíš je opravdovým světlem. On vysvětluje. Nebudeme hledat oslňující světlo slunce mihotavým světýlkem svíčky. To nedává smysl.

3. Kristus je zdrojem světla. On je pravé světlo, On je zdrojem světla. Je tady celá řada odvozených, nižších světel, která odrážejí světlo, jako Měsíc odráží sluneční světlo, ale sám žádné světlo nemá. I Kristus je zdrojem a všechno ostatní světlo je od Něj odvozené. Kristovo světlo je jeho vlastní.

4. Kristus je to nejlepší, nejvýznamnější, nejvznešenější světlo. Kontrastuje s tím běžným, obyčejným světlem. Jeho sláva je největší. Slunce má svou slávu a jinou slávu má Měsíc, jiná je sláva nebeských hvězd, ale Kristova sláva všechno převyšuje. Slunce, Měsíc i hvězdy se sklání před slávou Ježíše Krista.