Hospodine, proč stojíš opodál? (Ž 10,1–18) | Karel Trnka