Hospodin je můj ochránce (Ž 144,1-15) | Jaroslav Kernal