Bůh vysvobozuje ze strachu (Ž 91,1-16) | Jaroslav Kernal