Evangelium ničí modlářství (Sk 19,23–20,1)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

Proměňující a pobuřující moc evangelia

Dneska se podíváme na závěr Pavlova misijního působení v Efezu Podíváme se na to, jak popisuje efezské modlářství, ukážeme si, co z něj dovídáme o Božím díle a nakonec se zastavíme u několika aplikací.

Text kázání

Osnova kázání: