Čekání na splnění zaslíbení (Sk 1,12-26)

Jak rozpoznat Boží vůli

Lukáš popisuje, co se dělo během těch deseti dnů mezi Pánovým nanebevstoupením a sesláním Ducha svatého. Popisuje jednu událost: nahrazení Jidáše Matějem. A my se z této události můžeme poučit, protože vidíme, jak apoštolové postupovali.

Text kázání