Bůh zachovává (Da 6,2-29)

Daniel v jámě lvové

Vyvolený svatý je na nejhorším místě, kde mohl být – a přece plný pokoje, radosti, chvály, uctívání, v přítomnosti Krále králů, v jeho ruce, ze které ho nemůže nic vytrhnout. Bůh zachovává svůj lid!

Text kázání

Osnova kázání: