Bůh vytrhuje (Da 3,1-30)

Bůh zachraňuje z prostředku rozpálené ohnivé pece

Bůh je svrchovaný zachránce svého lidu. Zachraňuje nejenom před nebezpečím, chrání před útiskem a soužením, ale zachraňuje uprostřed soužení a vytrhuje dokonce z rozpálení ohnivé pece.

Text kázání

Osnova kázání: