Bůh vítězí II. (Da 7,23-28)

Království šelmy proti království Syna člověka

Bůh po svém posledním soudu, jímž definitivně zničí království šelmy a jejího posledního vzbouřeného vládce, malý roh, antikrista, a dá své království svému Synu a jeho lidu.

Text kázání

Osnova kázání: