Bůh odsuzuje (Da 5,1-6,1)

Odvrácená strana kříže

Pátá kapitola Daniela ukazuje na Boží soud. Jenom na soud, protože na rozdíl od čtvrté zde není žádná milost, žádná proměna, ale jenom setrvání v hříchu a bezprostřední Boží soud. I to je dílo Kristova kříže.

Text kázání

Osnova kázání: