Boží požehnání (Gn 9,1)

Jste dědici požehnání

Vysvětlíme si, co to je požehnání a podíváme se na to, co to znamená, když Bůh žehná. Všimneme si toho, že Bůh žehná fyzicky a potom si ukážeme, že Bůh žehná také duchovně, a to v Pánu Ježíši Kristu.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: