Tematická kázání

Posvěcení svatých (J 17,17-19)

  • Jaroslav Kernal

Křesťanská zralost XII.

Jaroslav Kernal, Praha 19. ledna 2020

Pokoj vám a milost, milí v Kristu. Upřeme svou pozornost do Božího slova, do Janova evangelia, 17. kapitoly. Dneska máme před sebou tři verše, které mluví o svatosti křesťanů, o posvěcení těch, které Otec ze světa daroval Synovi.

Zachování svatých (J 17,9-12)

  • Jaroslav Kernal

Křesťanská zralost X.

Jaroslav Kernal, Praha 5. ledna 2020

Ještě jednou vás vítám na prvním shromáždění v novém roce. Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Budeme pokračovat v našem studiu křesťanské zralosti dalším oddílem z Jana 17. Než půjdeme do Písma, skloňme svou hlavu k modlitbě.

Vytrvalost svatých (J 17,6-8)

Křesťanská zralost IX.

Dnes uvidíme, že opravdovým učedníkem Ježíše Krista je ten, jemuž Ježíš Kristus zjevil, kdo je Otec, jehož mysl je obnovována mocí Ducha svatého skrze Boží slovo, které to nové srdce s radostí přijímá, a jehož jednání se proměňuje podle toho, jak je jeho mysl přetvářena Božím slovem.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Tematická kázání