Tematická kázání

Duch svatý je osoba (Ef 4,30)

Osobní služba jiného Utěšitele

Abychom porozuměli tomu, že Duch svatý je osoba, musíme se nejprve zastavit u toho, že Boha v Písmo poznáváme jako toho, kdo je jeden ve třech osobách. Potom si ukážeme na to, jak Boží slovo mluví o tom, že Duch svatý je osoba a nakonec půjdeme k nějakým praktickým aplikacím, které z toho vyplývají pro naše životy.

Text kázání | Video

Boží moc ve vzkříšení (Ef 1,19–20 & 2,6)

Kristus je Boží moc

Dneska budeme mluvit o Boží moci, kterou byl Pán vzkříšen z mrtvých. Díky působení této moci totiž věříme v Krista. Tato Boží moc se v plnosti projevila právě ve vzkříšení Pána Ježíše Krista z mrtvých. Ale tato Boží moc působí také v nás, protože i my jsme duchovně vzkříšeni a posazeni spolu s Pánem na nebeských místech.

Text kázání | Video

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Tematická kázání