Starý zákon

Abrahamův přístrach (Gn 15,7–21)

Bůh vzbuzuje bázeň

Dnes chceme být svědky toho, co se odehrálo v 15. kapitole, chceme slyšet křik těch ptáků, které Abraham odháněl, chceme vnímat temnotu, která obklopila Abrahama a ucítit závan žáru a dýmu z oné ohnivé pece, která prošla mezi rozpůlenými těly zvířat. Chceme být ujištěni Božím slovem a Bohem samotným stejně jako to zakusil Abraham.

Text kázání | Video

Abrahamův kněz (Gn 14,17–24)

Melchisedech

Dneska se zaměříme na postavu Melchisedecha, který se v našem příběhu objevuje zdánlivě znenadání a překvapuje nás především tím, že je knězem nejvyššího Boha. Žehná Abrahamovi a má s ním společenství. V Novém zákoně je na této jediné a velmi okrajové postavě postaveno zásadní učení o kněžství Pána Ježíše Krista.

Text kázání | Video

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Starý zákon