Starý zákon

Boží ruka v událostech kolem nás (Ab 1,1-11)

Podivuhodné cesty Boží

Prorok Abakuk na začátku příliš nerozuměl Božímu jednání v tom, co se dělo kolem něj. Byl zmatený a ptal se, co se děje, že Bůh mlčí. Proč Bůh nejedná? A možná ještě lépe – proč Bůh nejedná tak, jak my bychom si představovali, že by měl jednat? Odpověď této malé knihy na tuto otázku je velmi jasná – protože Bůh je Bůh a jedná tak, jak On sám chce.

Text kázání

Věčný Bůh (Gn 1,1)

Dokonalost a krása našeho Boha

Ukážeme si, že Bůh je věčný a tak přesahuje veškeré stvoření. Budeme mluvit o tom, že je všemohoucí, protože může stvořit něco z ničeho, dále uvidíme, že je svrchovaný – nic ho nenutilo, aby stvořil svět a nikdo a nic ho nemůže donutit, aby udělal cokoliv, pokud se On sám nerozhodne. Ukážeme si také, co to znamená, že Bůh je stvořitel a nakonec se podíváme na to, jaký charakter vyplývá z toho, že Bůh svrchovaně tvoří – je to Boží milosrdenství, kterým naplňuje celou zemi.

Text kázání

Věčný Bůh (Gn 1,1)

  • Jaroslav Kernal
 

Dokonalost a krása našeho Boha

Jaroslav Kernal, Praha 10. července 2016

Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé a hosté. Sešli jsme se jako každý týden, abychom společně uctívali našeho Pána a Vykupitele, Ježíše Krista. Skrze něho máme přístup k Bohu, skrze něho a v něm poznáváme, kdo je pravý Bůh a věčný život.

Hledání štěstí (Ž 119,1-8)

Blahoslavený je ten...

Nejdelší kapitola v Bibli je báseň o Božím slově. Toužíme po tom, abychom byli šťastní, aby lidé kolem nás byli šťastní. Hledáme štěstí, děláme všechno pro to, abychom nalezli štěstí, radost a spokojenost. Svět už dokázal, že každý zdroj štěstí, je prázdný. Skutečný zdroj štěstí je v Hospodinu a jeho Slově.

Majestátný Bůh (Ž 8)

Jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi...

Jaký je vztah mezi Bohem a člověkem? Kdo vládne na této zemi, Bůh, nebo člověk? Proč má člověk v porovnání s ostatním stvořením mimořádné vlastnosti? Jakou má roli v Božím stvoření? Věřím, že na tyto otázky nalezneme při společném studiu 8. žalmu odpovědi.

Text kázání

Majestátný Bůh (Ž 8)

  • Daniel Adamovský

Jistě si vzpomenete, jak jste někdy v noci v přírodě za jasného počasí sledovali noční oblohu. Viděli jste tisíce drobných zářících bodů, což jsou hvězdy vzdálené milióny světelných let. Hleděli jste do hloubky vesmíru a nad vámi nebylo nic než nekonečné meziplanetární prostory. V tu chvíli se i nejotrlejšímu člověku vkrádá do mysli pocit naprosté zanedbatelnosti.

Věčný kněz podle melchisedechova řádu

Kristus je prostředníkem Nové smlouvy

Abychom pochopili celou problematiku Melchisedecha, musíme nejprve pochopit širší souvislosti, především vztah a rozdíl mezi starou, mojžíšskou, tj. sínajskou smlouvou a novou, Kristovou, tj. sijónskou smlouvou; rozdíl mezi Hagarou a Sárou; rozdíl mezi starým Božím lidem tj. etnickým Izraelem a novým Božím lidem tj. církví v níž etnický původ nerozhoduje.

Text kázání

Věčný kněz podle melchisedechova řádu

  • Pavel Steiger

Abychom pochopili celou problematiku Melchisedecha, musíme nejprve pochopit širší souvislosti, především vztah a rozdíl mezi starou, mojžíšskou, tj. sínajskou smlouvou a novou, Kristovou, tj. sijónskou smlouvou; rozdíl mezi Hagarou a Sárou; rozdíl mezi starým Božím lidem tj. etnickým Izraelem a novým Božím lidem tj. církví v níž etnický původ nerozhoduje. Z těchto a dalších paralel tedy souběžností, nám vyplyne i rozdíl mezi Abrahamem, totiž Áronovským kněžstvím, a kněžstvím Kristovým – podle řádu Melchisedecha. Tady jsou ty širší souvislosti:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Starý zákon