Starý zákon

Bůh zjednává právo pronásledovanému (Ž 7,1-18)

  • Karel Trnka

Hospodin je spravedlivý!

Karel Trnka, Praha, 24. ledna 2021

Pokojné ráno, bratři a sestry, setkáváme se znovu u Božího Slova a máme před sebou dnes 7. Žalm. Ten svým tématem navazuje na předchozí dva žalmy a vrací nás znovu do Davidovy modlitební komůrky, kde budeme společně poznávat, jakým způsobem získává vítězství ve svém Bohu. Byť je téma posledních 3. žalmů stejné – téma modlitby, přesto jsou zde i zjevné rozdíly, na které se můžeme více zaměřit.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Starý zákon