Skutky apoštolů

Mezi pohany (Sk 10,1-11,18)

  • Jaroslav Kernal

Obrácení římského setníka a jeho domu ke Kristu

Jaroslav Kernal, Praha 17. ledna 2021

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Pokračujeme v našem výkladu knihy Skutků a máme před sebou skoro celé dvě dlouhé kapitoly, které jsme právě přečetli. Je to jeden příběh, který je dalším krokem k naplnění Pánova přikázání ze začátku Skutků:

Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60)

  • Jaroslav Kernal

Kdo chce jít za Kristem, musí za něj dát i svůj život!

Jaroslav Kernal, Praha 22. listopadu 2020

Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, sestry a bratři, milí v Kristu. Dnes zaměříme svou pozornost na nejdelší kapitolu v knize Skutků a půjdeme do sedmé kapitoly. Minule jsme byli v nejkratší kapitole Skutků, kde začíná náš dnešní příběh – a my se k němu krátce vrátíme, a potom půjdeme do nejdelší kapitoly z celé knihy Skutků. Pojďme přečíst náš dnešní text z Božího slova. Sk 6,8-7,60.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Skutky apoštolů