Skutky apoštolů

První církev z pohanů (Sk 11,19-30)

  • Jaroslav Kernal

Požehnané začátky církve v Antiochii

Jaroslav Kernal, Praha 31. ledna 2021

Dobré dopoledne, bratři a sestry, pokoj vám a milost, milovaní svatí. Dneska budeme pokračovat ve výkladu knihy Skutků. Minule jsme prošli skoro celé dvě dlouhé kapitoly, dneska máme před sebou jenom dvanáct veršů – závěr jedenácté kapitoly. Pojďme ho nejprve přečíst a potom se pustíme do textu.

Mezi pohany (Sk 10,1-11,18)

  • Jaroslav Kernal

Obrácení římského setníka a jeho domu ke Kristu

Jaroslav Kernal, Praha 17. ledna 2021

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Pokračujeme v našem výkladu knihy Skutků a máme před sebou skoro celé dvě dlouhé kapitoly, které jsme právě přečetli. Je to jeden příběh, který je dalším krokem k naplnění Pánova přikázání ze začátku Skutků:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Skutky apoštolů