Nový zákon

Vlastnímu synu ve víře (1Tm 1,1-2)

  • Jaroslav Kernal

Dopis církvi skrze Timotea

Jaroslav Kernal, Praha 25. září 2016

Pokoj vám a milost, milí svatí. Otevíráme dnes novou knihu Bible, kterou budeme společně studovat v nedělních shromážděních i při středečním studiu Bible. Před námi je první list Pavla Timoteovi. Je to dopis, který je velmi praktický a postihuje snad všechny oblasti života církve. Je to jeden z důvodů, proč jsem tento list vybral – abychom se z Božího slova učili, co to znamená být Kristovou církví, abychom rozuměli tomu, jak funguje Kristova a proč některé věci děláme a jiné neděláme.

Na cestě jsou banditi (Fp 1,15-18a)

  • Jan Prorok

Dobré ráno, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Dnes budeme pokračovat ve výkladu listu Filipským. Jestli si vzpomenete, minule jsme mluvili o nezadržitelném postupu evangelia, o tom, že evangelium Kristova panství dobývá svět bez ohledu na a skrze slabosti a utrpení Božích vyvolených. Kristus si podmaňuje svět, přivádí mrtvé hříšníky k životu a nic tomu nemůže zabránit.

Povzbuzení mladé církvi (1Te 5,23-28)

Církev - místo proměňující Boží moci

Dnes je před námi samotný závěr tohoto listu. Jedná se o takové shrnutí celého listu, několik závěrečných příkazů, ve kterých vidíme zopakování všeho, čím jsme se v tomto listu zabývali. Je to závěrečné povzbuzení této mladé církvi, ve kterém se apoštol vrací k Božímu dílu, k Božímu lidu, kde se toto dílo Boží realizuje a k Boží milosti, která je mocí, skrze niž Bůh takto slavně jedná.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Nový zákon