Nový zákon

Pro co žiješ? (3J 1-15)

Strom se pozná po ovoci

Zatímco první list Janův je směřován církvi, druhý pak kvůli obecnému pronásledování křesťanů jisté paní, ale pravděpodobně personifikované církvi, tak list třetí je adresován přímo osobě - a to "milému Gaiovi", jak čteme v prvním verši listu. Znovu si připomeňme, že vnitřní svědectví jak obsahu, tak formy tohoto dopisu i tradice církve, připisují jeho autorství Janovi.

Text kázání

Pro co žiješ? (3J 1-15)

  • Jan Suchý

Strom se pozná po ovoci

Jan Suchý, Praha, 11. prosince 2016

Pokoj vám, milé sestry v Kristu i bratři, tento krátký dopis nás ve svých celkem 15 verších přivádí zpět do situace rané církve na přelomu 1. a 2. století po Kristu.

Růst ve zbožnosti (1Tm 2,8-10)

Jak se máme modlit za všechny

V našem textu máme trojí výzvu, která se týká stejně mužů jako žen – je to výzva k modlitbám na prvním místě. Dále je to výzva ke zbožnosti, jak mužů, tak i že. U každé té skupiny jsou zdůrazněné jiné věci a u každé je také varování před nějakými věcmi. A nakonec je to výzva evangelia samotného, z něhož text vychází, na něž text navazuje a jímž text vrcholí.

Text kázání

Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2)

Priorita modlitby v životě církve

Dneska se budeme zabývat jenom prvními dvěma verši tohoto oddílu a ukážeme si z nich především prioritu modlitby v životě církve, všimneme si různých druhů modliteb, které zde Boží slovo jmenuje a dále se podíváme také na to, co by mělo být obsahem našich modliteb podle tohoto textu a nakonec na to, co je cílem společných modliteb křesťanů.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Nový zákon