Nový zákon

Zbožnost otroků (1Tm 6,1-2)

  • Jaroslav Kernal

Pokorná a oddaná podřízenost

Jaroslav Kernal, Praha 20. srpna 2017

Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé i hosté. Pokračujeme ve studiu Pavlova 1. listu Timoteovi a před námi je začátek šesté kapitoly, z níž se dnes budeme věnovat prvním dvěma veršům. M.

Ochrana starších v církvi (1Tm 5,19-21)

Kristova sláva v církvi II.

Náš dnešní oddíl mluví o ochraně starších v církvi a také o káznění těch, kteří se dopustili hříchu. Stejně jako zajištění živobytí pro starší je zodpovědností každého jednotlivce v církvi a službou celého sboru, i ochrana starších stejně jako kázeň těch, kteří hřeší, jsou službou celého těla Kristova, celého společenství a zodpovědností každého jednotlivce v církvi.

Text kázání

„Spasení & víra“ podle reformace

Ježíš Kristus

Zásadní otázka reformace byla, zda křesťanství, pokud se spasení týká, je (1) učením naprosté závislosti na Bohu nebo, zda počítá (2) s lidským úsilím ještě před znovuzrozením. Naprosté závislosti na Bohu ve spasení teologové říkají monergismus. Monos = jeden, ergon = skutek, práce (od toho máme třeba slovo energie). Monergismus je tedy práce, kterou vykonává pouze a toliko jen jeden. Jestliže má ale na spasení jistý podíl Bůh a jistý podíl člověk, ať vírou, skutky nebo obojím, tak takovému úsilí teologové říkají synergismus. Syn = spolu nebo současně, ergon = skutek, práce. Synergismus je tedy práce, kterou společně vykonává více osob než jedna, je to spolupráce.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Nový zákon