Kalvinismus

Výjimečnost zjevení Krista a jeho evangelia

Účinné povolání Bohem III.

Dnes se již potřetí a naposledy, budeme zabývat Boží neodolatelnou milostí, jinak řečeno: Účinným povoláním svatých Božích, které si Bůh zamiloval a vyhlédl, tj. vyvolil již před založením světa. Bůh účinně a neodolatelně zjevuje evangelium Ježíše Krista exkluzivně jen těm, které Otec vyvolil, Syn vykoupil a Duch svatý znovuzrodil. Jinými slovy, účinné pochopení Krista a Jeho evangelia je dáno jen zaslíbeným dětem.

Text kázání

Výjimečnost zjevení Krista a jeho evangelia

  • Pavel Steiger

Účinné povolání Bohem III.

Pavel Steiger, Praha 13. října 2019

Dnes se již potřetí a naposledy, budeme zabývat Boží neodolatelnou milostí, jinak řečeno: Účinným povoláním svatých Božích, které si Bůh zamiloval a vyhlédl, tj. vyvolil již před založením světa. Příště již otevřeme poslední tři zamyšlení na téma „Vytrvalost svatých.“ Jen krátké osvěžení předešlých dvou souvisejících kázání.

Účinné povolání I.

Neodolatelná milost

Všichni, do posledního, které Otec dává Synovi, přijdou ke Kristu. Ani jeden z nich si to nerozmyslí, ani jeden se nevzepře! Všichni, bez výjimky, které si Bůh zamiloval a vyvolil, budou neodolatelně přitahováni ke Kristu; budou chtít jít ke Kristu, protože nemohou odmítnout toho, koho milují. Kristus neztratí ani jednoho jediného!

Text kázání

Boží účinné vykoupení, omezené v rozsahu Kristem III.

Třetí bod kalvinismu

Dnes zakončíme naši trojdílnou sérii zamyšlení o Božím účinném vykoupení, které je omezeno v rozsahu samotným Bohem, tj. že Pán Ježíš Kristus vykoupil pouze svůj lid, který mu dal Otec. Nevykoupil všechny lidi světa. Proč tedy Písmo tak často používá slova „svět“ a „všichni“ ve spojení s Kristovým vykoupením, ukřižováním a smrtí?

Text kázání

Boží účinné vykoupení, omezené v rozsahu Kristem III.

  • Pavel Steiger

Třetí bod kalvinismu

Pavel Steiger, 24. března 2019, Praha

Dnes zakončíme naši trojdílnou sérii zamyšlení o Božím účinném vykoupení, které je omezeno v rozsahu samotným Bohem, tj. že Pán Ježíš Kristus vykoupil pouze svůj lid, který mu dal Otec. Nevykoupil všechny lidi světa. Proč tedy Písmo tak často používá slova „svět“ a „všichni“ ve spojení s Kristovým vykoupením, ukřižováním a smrtí? O tom si dnes povíme.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kalvinismus