Kalvinismus

Účinné povolání I.

Neodolatelná milost

Všichni, do posledního, které Otec dává Synovi, přijdou ke Kristu. Ani jeden z nich si to nerozmyslí, ani jeden se nevzepře! Všichni, bez výjimky, které si Bůh zamiloval a vyvolil, budou neodolatelně přitahováni ke Kristu; budou chtít jít ke Kristu, protože nemohou odmítnout toho, koho milují. Kristus neztratí ani jednoho jediného!

Text kázání

Boží účinné vykoupení, omezené v rozsahu Kristem III.

Třetí bod kalvinismu

Dnes zakončíme naši trojdílnou sérii zamyšlení o Božím účinném vykoupení, které je omezeno v rozsahu samotným Bohem, tj. že Pán Ježíš Kristus vykoupil pouze svůj lid, který mu dal Otec. Nevykoupil všechny lidi světa. Proč tedy Písmo tak často používá slova „svět“ a „všichni“ ve spojení s Kristovým vykoupením, ukřižováním a smrtí?

Text kázání

Boží účinné vykoupení, omezené v rozsahu Kristem III.

  • Pavel Steiger

Třetí bod kalvinismu

Pavel Steiger, 24. března 2019, Praha

Dnes zakončíme naši trojdílnou sérii zamyšlení o Božím účinném vykoupení, které je omezeno v rozsahu samotným Bohem, tj. že Pán Ježíš Kristus vykoupil pouze svůj lid, který mu dal Otec. Nevykoupil všechny lidi světa. Proč tedy Písmo tak často používá slova „svět“ a „všichni“ ve spojení s Kristovým vykoupením, ukřižováním a smrtí? O tom si dnes povíme.

Boží nepodmíněné, svrchované vyvolení III.

Dokonalost a nádhera vyvolení

Vyvolený Žid, Řek, muž, žena, svobodný, otrok tvoří jeden svatý národ, protože jsou vyvolení, vykoupení a znovuzrození sourozenci v Kristu. Abraham (Gn 17,5-6), Izák (Ř 9,7-8) a Jákob (Jr 31,7) jsou jejich duchovní otcové, protože jsou živi skrze abrahámovskou víru (Ř 4,16-18). Všichni v Kristu jsou rovněž Božími dědici.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kalvinismus