Zachraňující moc evangelia (Ga 1,3-5)

Vysvobození z tohoto zlého věku

Text, který je před námi, hned na začátku listu Galatským, jasně ukazuje na čtyři věci: 1. Základ, na kterém je postaveno evangelium. 2. Cena, která stojí za evangeliem. 3. Moc, jakou má evangelium. 4. Důsledky evangelia.

Text kázání

Osnova kázání: