Vycházející z výsosti (Lk 1,76-79)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

Příchod, původ a poslání Spasitele

Máme před sebou proroctví Zachariáše, které vyřkl nad svým nově narozeným synem, jemuž dal podle příkazu anděla jméno Jan. Je to proroctví, které ukazuje na příchod, původ a poslání Spasitele, jemuž Jan, později nazvaný Křtitel, bude připravovat cestu.

Text kázání

Osnova kázání: