Vlastnímu synu ve víře (1Tm 1,1-2)

Dopis církvi skrze Timotea

Boží slovo je konečnou autoritou – je to slovo samotného Boha. A pro církev – jak pro život církve a její fungování, tak pro učení církve je Boží slovo nejenom finální autoritou, ale je jedinou autoritou, kterou máme, na které stavíme a na kterou se odkazujeme.

Text kázání

Osnova kázání: