Vaše posvěcení (1Te 4,1-8)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

… abyste žili svatě se svou nádobou.

V textu, který je před námi, vidíme výzvu, vysvětlení a varování. Výzvu ke svatosti, abychom se líbili Bohu, vysvětlení toho, co to znamená v životě křesťana, že jde na prvním místě o svatý život v rodině a nakonec připojuje varování, že Pán ztrestá každé jednání, které by bylo v rozporu s těmito příkazy, které Tesalonickým dal.

Text kázání

Osnova kázání: