Usilujte zachovat jednotu Ducha (Ef 4,3)

Biblické ekumenické pouto

Celá polovina čtvrté kapitoly mluví o jednotě křesťanů a my se dnes ze třetího verše podíváme na tři věci: 1. Co je naším úkolem ohledně jednoty, 2. co je jednota, o které Písmo mluví, 3. jak máme setrvávat v jednotě.

Text kázání

Osnova kázání: