Skutečnost Kristova vzkříšení (Mk 16,7-8)

Velikost Kristovy milosti

Ty dva verše vypadají velmi obyčejně, přesto však v sobě ukrývají obrovské bohatství - jsou příběhem Ježíšovy milosti k hříšníkům, tedy příběhem každého z nás.