Nevyznávají Ježíše Krista! I. (2J 7)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

Svůdcové a antikristové

Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.

Text kázání

Osnova kázání: