Jiné evangelium není! (Ga 1,7)

Někteří lidé převracejí evangelium Kristovo

Sedmý verš nás vede k několika charakteristikám falešných učitelů, kteří zneklidnili křesťany v církvích v Galacii. Ukazuje na prázdnotu jejich zvěsti, na to, co působí jejich učení a také na to, co je jejich cílem – převrátit Kristovo evangelium.

Text kázání

Osnova kázání: