Jak si počínat v Božím domě (1Tm 4,11-16)

Osobním duchovním růstem ke společnému růstu.

Před námi je popis vzorného a vzorového křesťanského života. Je tady vzor křesťanského života, k němuž máme směřovat každý jeden z nás – muži, ženy i děti. Každý, kdo vyznává Krista jako svého Pána a Spasitele, je služebníkem a před námi je náplň práce Kristova služebníka.

Text kázání

Osnova kázání: