Hřích sebedůvěry (Mk 14,26-31)

Cesta ke zničení sebe sama

Sebedůvěra je velmi velký hřích, velmi vážný a smrtelně nebezpečný. Sebedůvěra mění lidské životy a má katastrofální důsledky pro naše životy.