Církev hodná následování (1Te 1,5-10)

Znaky zdravé církve

Skutek víry, práce lásky a vytrvalost naděje nám přestavují obrázek nádherné zdravé církve, která uprostřed pronásledování vydává svědectví o Kristu. Zdravá církev s radostí přijímá Boží slovo, následně toto slovo šíří, tedy evangelizuje, vyhlašuje Boží slovo všem lidem, slouží Bohu a očekává příchod Pána Ježíše Krista.

Text kázání

Osnova kázání: