Abrahamovo potomstvo (Gn 17,1-16)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

Smlouva uzavřená s Abrahamem

Abram, přejmenovaný na Abrahama má mnoho, mnoho potomků. Kdo je ve skutečnosti Abrahamovo potomstvo? Tato otázka je velmi široká a zasluhuje pozornost. Naše odpověď určuje naši teologii; jak o věcech budoucích (tj. eschatologii) tak naši teologii spasení (tj. soteriologii).

Text kázání

Osnova kázání: