Abrahamův štít (Gn 15,1)

Já jsem tvůj štít a přehojná odměna

K Abrahamovi se stalo slovo Boží ve vidění. Bůh sám se mu dal poznat. Ten Bůh, který ho vyvedl z Uru Kaldejského, ten Bůh nejvyšší, který mu vydal jeho nepřátele do rukou. A tento Bůh ho nyní skrze své slovo povzbuzuje a posiluje a nakonec se Abrahamovi představuje.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: