Abrahamův kněz (Gn 14,17–24)

Melchisedech

Dneska se zaměříme na postavu Melchisedecha, který se v našem příběhu objevuje zdánlivě znenadání a překvapuje nás především tím, že je knězem nejvyššího Boha. Žehná Abrahamovi a má s ním společenství. V Novém zákoně je na této jediné a velmi okrajové postavě postaveno zásadní učení o kněžství Pána Ježíše Krista.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: